Wednesday, December 26, 2007

Undang Undang Islam Bagi Pelaku Sumbang Mahram

Abu Razeen

Dalam Enakmen Jenayah Syariah (Selangor) 1995 atau dikenali dengan Enakmen No. 9, jenayah sumbang mahram diletakkan dalam kategori kesalahan yang berhubungan dengan kesusilaan, seksyen 22 memperuntukkan “Mana-mana orang yang melakukan perbuatan sumbang mahram adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkankan boleh didenda tidak melebihi tiga tahun penjara atau disebat tidak melebihi enam sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu”. Berdasarkan hukuman yang diberikan, kombinasi tersebut adalah tahap bidangkuasa maksimum Mahkamah Syariah sepertimana yang diberikan Perlembagaan Persekutuan melalui Akta Mahkamah Syariah Bidang kuasa Jenayah 1965 (Pindaan 1984).

Berbanding dengan hukuman yang ditetapkan dalam Kanun Keseksaan atau Akta 574 yang memperuntukkan seksyen 376B pelaku sumbang mahram boleh dikenakan hukuman penjara tidak kurang dari 6 tahun dan tidak melebihi 20 tahun dan diwajibkan rotan. Definisi sumbang mahram dinyatakan di bawah seksyen 376A akta yang sama sebagai persetubuhan di mana dua pihak ditegah dari segi undang-undang, hukum agama, adat atau kebiasaan untuk berkahwin, manakala didalam seksyen 2 Enakmen Jenayah Syariah “perbuatan sumbang mahram’ ertinya persetubuhan antara lelaki dengan perempuan yang mengikut hukum syara’, dilarang mengahwini antara satu sama lain”.

Jelas disini sekiranya kita memperkatakan tentang bidangkuasa hukuman keatas pelaku sumbang mahram diantara Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil adalah amat jauh berbeza. Berkaitan dengan perbezaan tersebut dititipkan satu laporan yang dikeluarkan oleh US Department of State dibawah sekretariat untuk demokrasi dan hal ehwal antarabangsa dalam kontek Malaysia, laporan berkenaan pelaksanaan hak asasi manusia tahun 2006 berkaitan sumbang mahram atau incest dinyatakan, Mahkamah Syariah kadangkala (sometimes) menghukum mangsa dibawah kesalahan rogol, walaupun Mahkamah Syariah kadangkala (sometimes) lebih bertimbangrasa dengan lelaki yang disabitkan dengan khalwat, dalam banyak kes lelaki Islam adalah disabitkan kesalahan dan dihukum dibawah peruntukan rogol dibawah udang-undang sivil.

Laporan tersebut walaupun faktanya meragukan dan mengelirukan akan tetapi telah memberi pengajaran bahawa pihak antarabangsa telahpun maklum bidangkuasa jenayah Mahkamah Syariah Malaysia untuk sumbang mahram, sebenarnya tidak setimpal dengan jenayah sumbang mahram yang diiktiraf sebagai jenayah keji di hampir seluruh dunia. Laporan tersebut turut mengeluarkan kenyataan polis, sebanyak 295 kes sumbang mahram telah dilaporkan pada tahun 2005 dan berlaku sedikit pengurangan berbanding jumlah 334 kes pada tahun 2004

Tanpa mahu menyentuh penyempitan takat bidang kuasa yang diberikan kepada Mahkamah Syariah di dalam perlembagaan, penulis mendapati hampir tiada kes sumbang mahram dilaporkan dalam jurnal hukum untuk dijadikan panduan para Hakim Syarie bagi memutuskan hukuman kes sumbang mahram yang dibawa kepadanya.

Berita yang dilaporkan di dalam Sarawak Tribune, Kuching pada 18 Mei 2004, Rosli bin Bakri, 47 tahun dari Kampung Gita Baru, Petra Jaya mengaku bersalah pada 7 Mei dan disabitkan kesalahan dibawah seksyen 376B Kanun Keseksaan yang dibaca bersama seksyen 511 kanun yang sama, kerana melakukan rogol sumbang mahram keatas anak beliau yang berumur 14 tahun mengakibatkan beliau dihukum penjara 45 tahun penjara dan sebat sebanyak sembilan kali.

Dalam menjatuhkan hukuman, Hakim telah membezakan setiap kelakuan jenayah beliau yang dilakukan sebanyak tiga kali bermula Januari tahun tersebut, yang mana setiap kesalahan membawa kepada 15 tahun penjara dan 3 kali rotan, dalam ulasan Hakim Mahkamah Sesyen, pihak yang bersalah tersebut tidak layak untuk mendapat keringanan kerana beliau adalah dianggap merbahaya kepada masyarakat

Kes lain yang dilaporkan, seorang kanak-kanak perempuan mendakwa dirogol oleh bapanya sejak berumur lima tahun, turut didakwa adalah datuk dan abangnya selepas beliau meningkat dewasa, dua lagi yang bersekongkol adalah kawan abangnya serta penjaga anaknya. Turut dilaporkan seorang bapa berumur 41 tahun dihukum penjara 12 tahun dan 12 kali rotan kerana merogol anaknya yang berusia 12 tahun.

Masalah sumbang mahram telah dianggap sebagai isu nasional apabila di bincangkan diperingkat kabinet semasa puncaknya seawal tahun 2000 dan dianggap sabagai taboo kerana berlaku dalam keadaan tertutup, melibatkan pertalian darah, maruah keluarga dan keturunan. Dalam usaha untuk membela nasib mangsa dan menyekat perkara ini daripada meluas dikalangan masyarakat, berbagai bentuk hukuman berat telah dicadangkan antaranya hukuman mati kepada pelaku, penjara seumur hidup, mengembirikan (memandulkan), sebat dikhalayak ramai dan meningkatkan kadar hukuman sedia ada, malah telah ada cadangan untuk para wanita berisiko untuk memakai cawat besi dan dimudahkan prosedur poligami bagi mengelakkan sumbang mahram. Namun kesemuanya telah dibahaskan dengan hujah pro dan kontranya.

Dalam konteks Malaysia sebagai sebuah negara demokrasi berparlimen, hukuman bunuh keatas pelaku sumbang mahram dianggap adalah satu yang melampau, lebih memburukkan lagi keadaan jika hukuman bunuh dilaksanakan, pelaku sumbang mahram akan membunuh mangsanya untuk mengelakkan sebarang aduan yang akan membawa beliau ke tali gantung. Malah pengadu juga akan teragak-agak untuk mengadu kepada pihak polis kerana tindakan yang akan dikenakan adalah keatas ahli keluarganya sendiri dan akhirnya dirinya yang akan dipersalahkan.

Menteri Pembangunan Wanita, Datuk Sri Shahrizat Jalil pernah mencadangkan hukuman penjara semur hidup dan sebatan keatas pelaku sebagai alternatif daripada hukuman bunuh. Manakala Women Aid Organisation menolak cadangan penjara seumur hidup dan sebat dikhalayak ramai, alasan penolakan sebatan dikhalayak ramai kerana perbuatan tersebut dianggap kejam, tidak berperikemanusiaan dan merendahkan taraf manusia, sekalipun jenayah sumbang mahram dianggap hina kerajaan tidak boleh sepatutnya bertindak ‘ganas’ ke atas penjenayah tersebut. Apa yang diperlukan adalah perlindangan saksi dan selain hukuman kepada pelaku, pendekatan pemulihan dan pencegahan harus diberikan.

Cadangan pemakaian cawat besi oleh seorang pemimpin dari pantai barat dianggap karut dan tidak masuk akal manakala usul memudahkan poligami oleh pemimipin dari utara tanah air ditolak berdasarkan perangkaan oleh pihak polis peratusan pelaku sumbang mahram tertinggi adalah orang Melayu Islam sebanyak 71% daripada 1,369, sedangkan dalam Malaysia hanya orang Melayu yang mengamalkan poligami dan logiknya dengan pengamalan poligami sedia ada, yang mendapat peratusan tertinggi bukanlah orang Melayu. Hukuman mengembirikan pelaku sehingga ke hari ini belum pernah membuktikan keberkesanannya dan bukanlah suatu yang praktikal untuk diamalkan pada zaman sekarang.

Jika diamati, Rasulullah SAW telahpun memberi panduan tentang batasan dalam kekeluargaan bagi mengelakkan perkara yang dibincangkan ini dari berlaku, mungkin kerana kelalaian kita umat Islam di Malaysia dalam kembali menghayati

Syariat Islam dengan lebih serius menyebabkan bala ini ditimpakan kepada orang Melayu yang beragama Islam, batasan ini digariskan oleh Al-Quran seperti berikut “Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba-hamba kamu dan orang-orang yang belum baligh dari kalangan kamu, meminta izin kepada kamu (sebelum masuk ke tempat kamu), dalam tiga masa (iaitu) sebelum sembahyang subuh, dan ketika kamu membuka pakaian kerana kepanasan tengah hari, dan sesudah sembahyang Isyak itulah tiga masa bagi kamu (yang biasanya terdedah aurat kamu padanya). Kamu dan mereka tidaklah bersalah kemudian daripada tiga masa yang tersebut, (kerana mereka) orang-orang yang selalu keluar masuk kepada kamu, dan kamu masing-masing sentiasa berhubung rapat antara satu dengan yang lain.” [An-Nur 24] , dalam sebuah hadis diriwayatkan “Awas kamu daripada bercampur gaul dengan wanita! Lalu Rasulullah SAW ditanya: Wahai Rasulullah SAW bagaimana kalau bercampur gaul dengan al-Hamu (ibu atau bapa mertua termasuk ipar duai). Rasulullah SAW menjawab:”al-Hamu itu maut”[Bukhari] jelas dari hadis tersebut tentang bahaya percampuran walaupun diantara mertua dan saudara mara yang berlainan jenis, jika tidak dijaga boleh membawa kepada sumbang mahram dan akhirnya membawa kepada kemusnahan.

Dalam konteks hukum syarak hubungan sumbang mahram adalah berdasarkan perhubungan seks diantara orang yang diharamkan berkahwin mengikut garis panduan ayat qur’an yang diterjemahkan seperti berikut:
“Dan janganlah kamu berkahwin (dengan perempuan-perempuan) yang telah diperisterikan oleh bapa kamu” [An-Nisaa: 22]


"Diharamkan kepada kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang berikut - ibu-ibu kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu, dan saudara-saudara bapa kamu dan saudara-saudara ibu kamu dan anak-anak saudara kamu yang perempuan dan ibu-ibu yang telah menyusukan kamu dan suadara-saudara susuan kamu dan ibu-ibu isteri kamu dan anak-anak tiri yang dalam pemeliharaan kamu dari isteri-isteri yang kamu telah campuri; tetapi kalau kamu belum campuri mereka (isteri kamu) itu dan kamu telahpun menceraikan mereka, maka tiadalah salah kamu berkahwin dengannya. Dan haram juga kamu berkahwin dengan bekas isteri anak-anak kamu sendiri yang berasal dari benih kamu. Dan diharamkan kamu menghimpunkan dua beradik sekali untuk menjadi isteri-isteri kamu kecuali yang telah berlaku pada masa yang lalu. [An-Nisaa: 23]

Disebut juga haram dari segi musharah atau persemendaan jika pengharaman tersebut melibatkan perkahwinan. Dalam satu hadis riwayat Ahmad dalam menerangkan persemendaan adalah “Musoharah satu hubungan darah sebagaimana hubungan darah dengan keturunan”.

Sebelum kita mendalami hukuman mengikut syarak seperkara perlu dijelaskan bahawa hukuman yang dibincangkan nanti adalah atas kelakuan yang disengajakan bermaksud terkeluar dari kategori ini mangsa rogol tanpa mengira tahap umur, sekiranya mangsa rogol ia akan dibincangkan dalam bab ghasib atau ikrah (dipaksa). Jesteru pengharaman ini mengakibatkan hukuman kepada mereka yang melanggar hukum Allah, para fuqaha’ telah bepecah kepada tiga pendapat dalam menetapkan hukuman keatas pelaku sumbang mahram. Pendapat pertama daripada golongan Shafie dan Maliki berpendapat mereka dikenakan hudud, hudud yang membawa kepada hukuman mati berdasarkan dalil yang akan dinyatakan kemudian dikenakan keatas mereka yang mengetahui pengharaman ini, manakala untuk mereka yang tidak mengetahui hukuman adalah sebaliknya.

Namun sekiranya kita mendakwa Malaysia adalah negara Islam, maka tiada sesiapapun orang Islam yang mukallaf melakukan sumbang mahram boleh terlepas dari hukuman ini kerana disebut fuqaha’ “Tidak diterima alasan di negara Islam alasan kejahilan dengan pengetahuan” Abdul Qadir Audah, Tashrik Al-Jinai Al-Islami, Muassasah Risalah Beirut, 2001 ms 430 dan 431 atau dalam prinsip sivil dikenali dengan “Ignorantia juris non excusat”.

Hukuman hudud yang membawa kepada bunuh adalah berdasarkan daripada hadis Ibnu ‘Abbas ra berkata “Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : “ Sesiapa yang berzina dengan mahramnya, bunuhlah ia” [Ibnu Majah] dan dari al-Barra Bin ‘azib meriwayatkan “seorang lelaki dikeluarkan dari rumahnya maka dipenggal lehernya , maka aku bertanya sebabnya , mereka berkata , dia telah berzina dengan ibunya” (Abu Daud], walaupun diketahui kesalahan yang dilakukan adalah berbentuk zina yang mengikut hukuman hududnya adalah sebatan bagi yang belum berkahwin dan rejam bagi yang telah berkahwin, tetapi kesalahan sumbang mahram adalah dilihat lebih umum dan berganda pengharamannya daripada larangan biasa.

Pendapat kedua daripada golongan Hanafi, berpendapat dihukum dengan takzir sehingga satu tahap boleh dibunuh dan pendapat ketiga daripada golongan Hanbali dan Imam Ishak Rahawaih yang mengatakan pelaku sumbang mahram mesti dibunuh dan dirampas hartanya, Imam Ahmad Bin Hanbal dan Imam Ishak Rahawaih mengatakan wajib dibunuh si pelaku samada telah berkahwin ataupun tidak. Iaitu apabila si pelaku melakukan zina dengan ibunya. Ini berdasarkan hadith Yazid Bin al-Barra’ dari bapanya berkata : “Rasulullah telah mengutuskan aku kepada seorang lelaki yang berzina dengan ibunya, lalu (Nabi ) mengarahku agar memancung kepalanya dan merampas hartanya “ [Abu Daud dan Tirmdizi]

Dilihat para fuqaha’ tidak sepakat dalam jalan pelaksanaan hukumannya namun natijah kepada pelaku adalah sama diantara mereka yang membezakannya hanyalah samada dari jalan sabitan hudud ataupun hukuman takzir. Sebagai seorang Islam kita patut kembali kepada nas syarak dalam apa jua permasalahan yang mellibatkan kepentingan ummah. Walaupun ada golongan yang berhujah sekiranya menjalankan hukuman berdasarkan nas syarak sekalipun jika diambil contoh negara Saudi yang menjalankan hukum syarak, sehingga kini masih belum dapat menjadi negara jenayah sifar. Tetapi adakah sesiapa diantara kita yang pernah mengkaji statistik jenayah diantara negara yang menjalankan hukum syarak sepenuhnya berbanding dengan negara kita?.


18 RabiulAkhir 1428H
6hb Mei 2007

4th Article
MAIS Bil 7 : Jun 2007

1 comment:

  1. Gejala sumbang mahram ini bukan saja berlaku di negara kita tetapi amat meluas di iceland akibat keadaan unik di pulau itu: https://thevexingworld.blogspot.com/2017/08/hubungan-seks-sedarah-di-iceland.html

    ReplyDelete