Wednesday, December 26, 2007

Khurafat dan Azimat Menurut Persepektif Islam

Abu Razeen

Masih segar dalam ingatan replika gergasi berbentuk payung kuning, bulan sabit, cerek dan kapal didakwa bahtera Nabi Noh yang didirikan di Kampung Batu 13, Hulu Besut, Terengganu,. Binaan-binaan tersebut telah cuba dimusnahkan oleh pihak yang tidak dikenali pada 18 Julai 2005 dan akhirnya dirobohkan pada hujung bulan yang sama dalam operasi membabitkan 50 pegawai dan kakitangan Pihak Berkuasa. Tindakan tersebut dikuatkuasakan di bawah peruntukan undang-undang mengikut Seksyen 129, Kanun Tanah Negara kerana melanggar syarat pemilikan tanah.

Pembinaan yang dianggarkan bernilai ratusan ribu itu adalah lambang fahaman khurafat moden jika ditafsirkan mengikut konsep yang luas walaupun individu yang berkaitan dengan binaan tersebut didakwa oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) di bawah seksyen 10 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) Terengganu 2001 iaitu menghina atau mengingkari pihak berkuasa agama. Pihak tersebut juga boleh didakwa dibawah seksyen 4 (1) Enakmen yang sama yang berbunyi “Mana-mana orang yang memuja alam semula jadi atau melakukan apa-apa perbuatan yang menunjukkan pemujaan atau rasa hormat kepada mana-mana orang, binatang, tempat atau benda dengan apa-apa cara yang menyalahi Hukum Syarak adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya”. Pihak mahkamah syariah juga mempunyai kuasa untuk memusnahkan mana-mana objek mengikut peruntukan 4(2) berbunyi “Mahkamah boleh memerintahkan supaya apa-apa peranti, barang atau benda yang digunakan dalam pelakuan atau yang ada kaitan dengan kesalahan yang disebut dalam subseksyen (1) dilucuthakkan dan dimusnahkan, walaupun tiada seorang pun telah disabitkan atas kesalahan itu.”

Manakala Negeri Selangor memperuntukkan kesalahan berhubung dengan akidah ini di dalam bidangkuasa Mahkamah Rendah Syariah menurut seksyen 4(1) Enakmen Jenayah Syariah (Selangor) 9/1995 dengan perkataan yang sama cuma berbeza pada peruntukan hukuman “didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.” Jika dibuat perbandingan, Ordinan Kesalahan Jenayah Syariah 1991 Serawak adalah lebih spesifik, seperti seksyen 37 “seseorang yang memuja pantai, padang, pokok kayu, kubur, hutan belukar, bukit atau mana-mana orang atau apa-apa benda dengan apa-apa jua cara yang bercanggah dengan Hukum Syarak adalah bersalah atas suatu kesalahan dan hendaklah, apabila disabitkan, dikenakan hukuman denda tidak melebihi dua ribu ringgit atau penjara selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya sekali”. Sabah dalam dalam pemakaian yang lebih ketat telah memperuntukkan di dalam seksyen 62 Enakmen Jenayah Syariah1995 “Sesiapa membuat atau menjual atau membeli atau mengedar atau menyimpan atau mempamerkan apa-apa patung jenis bernyawa kecuali alat-alat permainan budak-budak perempuan atau apa-apa lambang keugamaan bukan Islam adalah melakukan satu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dikenakan hukuman denda tidak melebihi lima ratus ringgit atau penjara selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya sekali”. Jika diperhatikan kadar denda dan hukuman penjara masih tidak konsisten diantara negeri-negeri yang di terangkan diatas.

Dalam konteks kefahaman masyarakat Malaysia, banyak yang masih dibelenggu tafsiran sempit perbuatan khurafat seperti mandi safar, membuang ancak, bunyi burung tukang yang bermaksud berlaku kematian, menangguhkan perjalanan jika terdapat biawak melintas dan bermacam-macam mitos antik yang kadang-kadang menyebabkan kita lupa bahawa perbuatan khurafat kadang-kadang berlaku dihadapan mata kita tanpa disedari. Memahami khurafat mengikut pengertian Kitab Al-Mu’jam al-Wasit adalah cerita-cerita yang mempersonakan yang dicampuradukkan dengan perkara dusta dan menurut Kamus al-Marbawi bahawa khurafat ialah; sebarang cerita yang benar-benar dusta.

Mungkin ada yang ingat tentang kisah surat berantai yang menggemparkan dimana sesiapa yang menerima surat berupa wasiat tersebut hendaklah menyalin sebar surat dalam jumlah yang tertentu untuk mendapat keuntungan manakala sesiapa yang ingkar akan mendapat kecelakaan, lebih mempersonakan dibawa contoh seorang pemimpin negara yang mengabaikan surat tersebut, beliau digulingkan dan dihukum oleh rakyatnya sendiri, oleh kerana percayakan isi kandungan surat tersebut maka tersebar luaslah surat yang mengandungi ancaman kebinasaan akibat gagal melaksanakan surat tersebut. Membaca isi kandungan surat tersebut memanglah menarik perhatian dan buat kali pertama sesiapapun akan percaya atau paling kurang menyoalkan kesahihan ancaman tersebut, menyedari akan potensi pelencongan aqidah akibat kepercayaan kesenangan dan bala datangnya dari surat, maka Pulau Pinang antara negeri yang mengeluarkan fatwa tentang perkara tersebut. Menurutnya Wasiat tersebut adalah merupakan bid'ah yang sesat, ini kerana ia bertentangan dengan akidah islam seperti mana yang terkandung didalam ayat yang ke 26 surah Alee-Imran.

”Katakanlah (wahai Muhammad): Wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan! Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu”

Maka menyebarkan surat berantai ini adalah haram sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

Dalam pendapat lain dikatakan perbuatan mempercayai dan melakukan apa yang diarahkan oleh surat tersebut paling kurang menimbulkan syirik kecil dan murtad secara tidak sengaja terkeluar dari Islam, serta syirik yang besar jika sengaja maka taubatnya tidak sah melainkan dibuat dengan sesungguhnya.Jika seseorang itu menyalin surat tersebut kepada umat Islam lain, jatuhlah hukum ke atasnya menyampaikan perkara syirik dan khurafat.

Malah kepercayaan mengenai khasiat benda-benda tertentu seperti kayu koka yang popular, boleh menjerumuskan ke dalam golongan khurafat, memang tidak dinafikan setiap sesuatu yang diciptakan Allah mempunyai hikmat tersendiri, kerana tiadalah Allah menjadikan sesuatu itu sia-sia atau tidak berguna, tetapi kepercayaan yang datang dari akal fikiran yang sempit bahawa kuasa penyembuhan datangnya dari makhluk seperti kayu koka, batu zamrud dan sebagainya akan membahayakan aqidah, pun begitu sebenarnya tiada larangan untuk berhias dengan menggunakan apa-apa unsur sekalipun kecuali najis cuma jangan melibatkan fikiran ada sesuatu yang lebih berkuasa dari Allah.

Manakala azimat atau ruqyah dalam bahasa Arab menurut Dr. Yusuf al-Qardhawi ialah seseorang itu berjampi dan berazimat dengannya dengan kata-kata yang tidak dapat difahami dan dalam kamus Mu’jam disebut sebagai memohon pertolongan ataupun bantuan untuk memperoleh sesuatu perkara dengan menggunakan kekuatan yang melampaui kekuatan tabi’e. Lazim kita temui azimat yang berbentuk rajah segitiga dan huruf jawi yang tidak bersambung ditulis atas kain kuning, dijadikan kalung atau gelang, menyimpan keris dirumah kononnya untuk mengawal rumah tetapi sekiranya untuk replika seni perhiasan tidak mengapa, malah kadang-kadang mengandungi tulisan ayat qur’an dan dipakai ditempat tertentu di badan atau diselit dibahagian tertentu dirumah sedangkan Al-Quran diturunkan untuk dibaca dan dihayati dan disisinya penyembuhan yang dibaca dan diamalkan, bukannya percaya kepada tulisan tersebut semata-mata.

Pihak kerajaan dalam usaha membendung amalan khurafat dan azimat yang merosakkan aqidah umat Islam telah mengeluarkan garis panduan penapisan bahan-bahan penerbitan berunsur Islam yang telah diterbitkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, pada tahun 1996, antara kandungannya, sebarang bentuk penerbitan yang dilarang adalah berkaitan dengan perbomohan dan azimat yang memaparkan kepercayaan kepada kekuatan sesuatu benda bukan berdasarkan kepada nas syarak, sama ada al-Quran atau al-Hadith. contohnya: penerbitan yang mempromosikan penggunaan rajah-rajah atau objek-objek tertentu dengan kain kuning untuk dijadikan tangkal. Penerbitan yang menceritakan tentang kekebalan seseorang secara luar biasa kononnya kerana ilmu hitam yang diamalkannya. Semua penerbitan yang mempromosikan tulisan-tulisan dan rajah-rajah yang dicampuraduk dengan huruf Arab dan kalimah-kalimah al-Quran serta tidak boleh difahami maksudnya.

Meninjau kepada praktis negara-negara yang mempunyai umat Islam sebagai majoriti pemakaian undang-undang dilaksanakan mengikut prinsip yang berbeza-beza, dalam konteks yang longgar seperti di Mesir, pengalaman memperlihatkan bagaimana segelintir bangsa Arab yang bertawaf mengelilingi sebuah makam yang didakwa mengandungi kepala Allahyarham Saidina Hussein, malah pintu masuk ke makam tersebut berwarna kusam akibat dicium pengamal khurafat menagih berkat dan keselamatan yang sudah tentu tiada nas mengharuskannya, dan apa yang lebih mengejutkan perkara tersebut berlaku di dalam sebuah Masjid yang terkenal sejak sekian lama. Pihak berkuasa dan pentadbir Masjid dilihat seperti tidak mempunyai kuasa dalam menghentikan perbuatan tersebut, berbeza dengan Tanah Haram yang mengambil sikap tegas memerangi perbuatan khurafat, dimulai pembenterasan perbuatan bid’ah yang menyesatkan atau sesuatu perbuatan dianggap ibadah yang tidak mempunyai nas yang sahih, sekiranya prinsip yang longgar turut diamalkan maka akan runtuhlah Masjidil Haram akibat pengambilan batu-batu binaannya untuk dijadikan tangkal atau azimat oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Penguatkuasaan Hizbah oleh Hai’ah Amal Maaruf Nahi Mungkar masakini dilihat berjaya mengawal para jemaah yang beribadat daripada melakukan perbuatan khurafat walaupun dilihat agak kontroversi.

Oleh itu berdasarkan kefahaman kita terhadap bahaya khurafat dan azimat adalah tidak keterlaluan jika dikatakan bermula ianya bermula dari perbuatan bid’ah yang menyesatkan akan membawa kepada khurafat dan akhirnya syirik yang menghasilkan kufur dan mushrik ataupun murtad. Dari itu jauhilah mempercayai ramalan-ramalan yang tidak berasas seperti contoh pada mereka yang selalu membaca horoskop, percaya mengikut tarikh lahirnya beliau adalah seorang berbintang libra dan memulakan perniagaan dalam bulan September akan merugikan beliau dan kebetulan kemorosotan ekonomi berlaku pada bulan tersebut, maka ia berkata, “memang benar kata horoskop” disini beliau telah terjerumus ke dalam golongan mempercayai khurafat.

Atau mungkin tidak keterlaluan jika dikatakan mereka yang terlalu percaya kepada khurafat menghadapi masalah gangguan dari segi pemikiran atau dikenali dengan ‘Skizotipal’, antara ciri-ciri gangguan ini adalah percaya kepada hal aneh-aneh, sempit pemikiran, perilaku atau tampilan diri aneh dan ganjil hasil daripada pemikiran yang percaya kepada perkara luarbiasa. Gangguan ini wujud akibat dari kegagalan seseorang untuk membentuk rangkaian sebab-musabab dari segi fizikal. Mereka sentiasa mecampur-adukkan rangkaian sebab-akibat dengan rangkaian dahulu seperti urutan masa contohnya, perkara yang buruk berlaku apabila bulu mata kiri gugur, setiap kali ia gugur pasti berlaku kemalangan, Maka sudah tentu gugurnya bulu mata tersebut akan menyebabkan berita yang malang, kerana ia membawa nasib buruk. Jesteru kegagalan untuk membentuk rangkaian sebab-akibat yang munasabah adalah faktor utama yang menyebabkan seseorang berfikiran luarbiasa atau khurafat.

Bagi mereka yang terlibat dalam teknologi maklumat pasti tidak ketinggalan dalam menerima spam atau viral yang berbentuk khurafat moden seperti mesti menyebarkan email tertentu dan jika tidak maka malapateka akan berlaku dan jika dilaksanakan akan dimurahkan rezeki, jadi berwaspadalah.


6th Article
MAIS bil 8 : Okt 2007No comments:

Post a Comment