Friday, February 1, 2008

UCAPAN PERASMIAN MAJLIS ANUGERAH KUALITI

YAA DATO’ HJ ZOHDI BIN HAJI TOHA

KETUA HAKIM SYARIE

SEMPENA MERASMIKAN

MAJLIS ANUGERAH KUALITI JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR

Pada 26 November 2007

Di Hotel De Palma, Ampang

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan sekelian alam, selawat dan salam ke atas Nabi Junjungan SAW, ahli keluarganya, para sahabat, para tabaein dan yang menerima dakwahnya sehingga ke hari kiamat.

Bershukur kita kepada Allah SWT atas limpah kurnia dan inayahnya diberi kesempatan kepada kita untuk bersama-sama menjayakan Majlis Anugerah Kualiti JAKESS tahun 2007 pada hari ini, sebagai makluman ini adalah merupakan kali kedua majlis seumpamanya diadakan setelah dilaksanakan buat pertama kalinya pada tahun 2005. Majlis ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan pengiktirafan dan penghargaan kepada warga JAKESS yang telah berjaya membuktikan dirinya layak untuk dijadikan contoh kepada rakan sekerja yang lain. Syabas saya ucapkan kepada golongan ini dan nasihat saya supaya usaha anda tidak harus berhenti sampai disini. Dengan penghargaan ini segala usaha terdahulu haruslah dilipatgandakan dan saling bantu membantu bersama rakan-rakan lain untuk mencapai kecemerlangan diri dan untuk Jabatan.

Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Yang Berbahagia Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor yang sudi merasmikan majlis pada malam ini, seterusnya kepada tetamu-tetamu kehormat yang sudi hadir bagi meraikan Anugerah Kualiti JAKESS tahun 2007.

Juga tidak ketinggalan saya mengucapkan terimakasih kepada wakil pengurusan, serta sayap-sayap pemantau utama dalam pelaksanaan MS ISO 9001:2000 yang terdiri dari jawatankuasa pemandu, unit dokumentasi, unit kualiti, unit audit serta juruaudit dalam JAKESS yang telah melaksanakan tugas dengan cemerlang sejak hari pertama kita dianugerahkan persijilan kualiti di peringkat antarabangsa sehingga ke hari ini.

Dengan usaha gigih mereka yang kadangkala tidak mengenal erti penat dan lelah dalam memastikan mutu perkhidmatan JAKESS menepati piawaian yang digariskan oleh pihak SIRIM, pernah juga kedengaran rungutan daripada pihak yang diaudit, mengatakan audit SIRIM atau APPC atau Bendahari pun tidak pernah memberi laporan ketidak patuhan sebanyak mana yang telah diberi oleh pasukan audit dalam. Namun ketahuilah sebenarnya dengan penditilan dan ketelitian itulah, kita berjaya mendapat sifar NCR atau laporan ketidak patuhan dalam audit pematuhan oleh pihak SIRIM pada tahun ini. Tahniah untuk anda semua.

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekelian

Suka saya menegaskan bahawa semua kejayaan yang kita capai pada hari ini bukanlah atas usaha seseorang sahaja, tetapi hasil kerjasama secara bersepadu dan berpasukan. Warga JAKESS semua patut mengucapkan tahniah kepada diri sendiri sama ada sebagai pegawai mahupun kakitangan sokongan. Tanpa mengira tahap sumbangan masing-masing dalam perkhidmatan samada kecil atau sebaliknya, bagi saya usaha tersebut bukanlah menjadi ukuran utama tetapi yang penting kemampuan anda semua untuk menghayati nilai-nilai murni seperti bekerja kuat, jujur amanah dan ikhlas untuk menjayakan matlamat organisasi.

Kami dipihak JAKESS sentiasa berusaha untuk meningkatkan nilai produktiviti setiap individu dalam jabatan, berbanding anugerah yang lalu, pada kali ini sedikit perubahan dibuat dalam kategori pencalonan di mana warga JAKESS diberi kebebasan untuk memilih calon yang difikirkan layak untuk dimasukkan ke dalam senarai pendek pemilihan berdasarkan 5 calon undian terbanyak, daripada senarai ini juri khas yang dilantik akan memilih berdasarkan ‘performance’ yang telah ditunjukkan oleh pegawai di dalam perkhidmatannya selama ini. Untuk pemilihan yang lebih adil dan bersih borang pencalonan dan undian telah diedarkan oleh jawatankuasa kepada semua warga JAKESS melalui surat dan emel yang didaftarkan dalam esyariah.

Terdapat 13 kategori yang dipertandingkan, terdiri daripada calon-calon terbaik yang terdiri daripada Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, Hakim Mahkamah Rendah Syariah, Pegawai Syariah LS 41, Pendaftar, Pembantu Pendaftar, Pegawai Bahagian Pentadbiran dan Kewangan, Bailif dan Penghantar Notis, Pemandu, Pembantu Pejabat, Petugas Kaunter, Tokoh Juruaudit, Tokoh ICT dan yang terakhir Tokoh ISO, Mungkin ahli jawatankuasa boleh memikirkan untuk memasukkan calon Ketua Hakim Syarie terbaik untuk dimasukkan kedalam senarai pada masa akan datang.

Antara anugerah baru yang diperkenalkan pada tahun ini adalah tokoh petugas kaunter, dipilih di kalangan warga JAKESS diperingkat kakitangan sokongan yang bertugas di kaunter dengan mesra serta memberi maklumat dengan betul dan tepat disamping menyumbangkan idea yang bernas. Manakala tokoh juruaudit pula dipilih daripada juruaudit dalam yang menunjukkan prestasi cemerlang pada tahun penilaian ini dilakukan.

Dan yang lebih penting pencalonan yang disenaraikan oleh pemilih boleh didasarkan kepada pemerhatian terhadap calon melalui, waktu kehadiran di pejabat, hubungan dengan sekeliling, penglibatan dengan aktiviti Jabatan, pemahaman, pematuhan dan hasil kerja berkualiti berpandukan pelaksanaan MS ISO 9001: 2000 serta sumbangan dan idea dalam meningkatkan Sistem Pengurusan Kualiti JAKESS dari masa kesemasa, ringkasnya pemilihan tidak sepatutnya diberikan atas dasar ‘personaliti terkenal’ semata-mata, jangan sampai ada yang membuat ‘popularity test’ setelah anugerah ini disampaikan dan kepada yang tidak berjaya jangan sampai merasa rendah diri, jadikan hari ini sebagai satu tekad untuk memberikan sepenuh tenaga dan fikiran untuk memajukan lagi sistem penyampaian perkhidmatan di JAKESS untuk kesejahteraan semua pihak, bukan untuk kepentingan diri dan anugerah sahaja.

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekelian

Usaha untuk meningkatkan tahap kualiti dan prestasi cemerlang dikalangan anggota kerja bukanlah satu perkara yang mudah dan tidak pula mustahil untuk dicapai, ianya memerlukan keupayaan diri untuk menimba ilmu dan mengemas diri masing-masing pengetahuan yang terbaru dalam bidang masing-masing. Jestru warga JAKESS perlu meluangkan masa membaca dan mendapatkan maklumat-maklumat terbaru, Bukan sekadar PKPA, GO dan pengetahuan am sahaja, malah boleh diperluaskan kepada ilmu psikologi, kaunseling dan lain-lain. Warga JAKESS juga perlu menghayati sepenuhnya konsep menghasilkan perkhidmatan yang memuaskan hati pelanggan, perubahan konsep ini berlaku dengan pantas dan mengikut perkembangan semasa, kita tidak seharusnya terkongkong kepada cara bekerja abad yang lepas. Dengan bantuan daripada Kerajaan Negeri dan pihak JKSM pada setiap masa, kita tidak seharusnya ketinggalan dalam arus pemodenan ini, sudah tentu kita tidak mahu dikenali sebagai jabatan kerajaan yang ketinggalan zaman sedangkan Selangor telah memasuki fasa negeri maju sejak dua tahun yang lalu.

Pelanggan kita pada hari ini, sentiasa mengharap sesuatu yang lebih daripada pihak kerajaan, Jadi, sebagai penjawat awam kita mestilah memberi penumpuan terhadap aspek kepuasan hati pelanggan. Semoga kesemua warga JAKESS dapat menjiwai sikap dan pemikiran golongan utama iaitu para 'stakeholders’ atau pelanggan kita iaitu rakyat dan masyarakat umum. jika dalam dunia perniagaan; "it is not your boss that sign your pay cheque, it is your customer” (bukan bos anda yang menandatangani cek gaji, tetapi pelanggan anda) maka dalam dunia perkhidmatan awam "bukan perbendaharaan yang membayar gaji dan upah tetapi rakyat dan masyarakat semua". Jadi janganlah biarkan pelanggan kita yang mungkin terdiri dari orang yang berkedudukan mahupun orang kampung merasa terkilan dan jemu dengan cara penyampaian atau perkhidmatan yang kita sediakan, sikap kita yang melengahkan masa atau melambatkan kerja dan keputusan boleh membawa kepada implikasi yan begitu besar sekali kepada pelanggan Mahkamah Syariah mahupun kerajaan Negeri Selangor. Sehubungan dengan itu ingin saya riwayatkan satu sabda Rasulullah SAW yang berbunyi;

“Bahwa Allah mencintai seseorang yang apabila ia mengerjakan seseuatu kerja, ia lakukan dengan cemerlang” [Baihaqi]

Sebelum mengakhiri ucapan ini, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan tahniah kepada semua pegawai dan kakitangan JAKESS yang telah memberikan komitmen sepenuhnya sepanjang tempoh perkhidmatan pada tahun 2006 dan 2007 ini, juga kepada penerima anugerah nanti, diucapkan “Semoga kemenangan ini menjadi ilham pada diri masing-masing untuk terus maju ke hadapan”.

Segala andaian dan harapan yang disebutkan, ingin saya gambarkan dengan pantun-pantun berikut;


Selangor berkat, negeri aman,
Warganya maju, segenap segi;
Antara sifat, orang beriman,
Muafakat selalu, merendah diri.

Audit memantau, tradisi kami;
Kelemahan sendiri, kami akui.
Bantu membantu, amalan terpuji,
Muhasabah selalu, koreksi diri,


Anugerah diberi, hakikat motivasi,
Sebagai lambang, sempurna diri.
Bakti budimu, tidak terperi,
Jazakamullah Khairan kasira, mampu diberi.

Sekian terima kasih

Wabillahitaufik wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Disediakan oleh
Pegawai Perhubungan Awam
Jabatan Kehakiman Syariah Selangor
20hb November 2007

Abu razeen

No comments:

Post a Comment