Friday, February 1, 2008

Draft Teks Ucapan

SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

SEMPENA MERASMIKAN

MAJLIS ANUGERAH KUALITI JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR

Pada 26 November 2007

Di Hotel De Palma, Ampang

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبيآء والمرسلين

وعلى اله وصحبه اجمعين

Segala puji bagi Allah yang Maha Adil dan Maha Bijaksana memberikan kita hidayah Nya yang tidak terhingga. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang diredhoi Allah.

Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Yang Amat Arif Dato’ Hj Zohdi bin Hj Toha, Ketua Hakim Syarie Negeri Selangor dan seluruh warga kerja JAKESS kerana sudi menjemput saya hadir berucap merasmikan Hari Anugerah Kualiti JAKESS 2007 serta menyampaikan Anugerah kepada Pegawai dan Kakitangan yang berjaya dalam perkhidmatan.

Saya juga ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua pegawai dan kakitangan JAKESS yang telah memberi komitmen yang tinggi dalam memberi perkhidmatan yang cemerlang kepada Negeri Selangor. Usaha yang ditunjukkan selama ini harus diteruskan dengan usaha yang gigih untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan dalam perkhidmatan serta menjadi contoh kepada rakan sekerja yang lain.

Tuan-tuan dan puan-puan sekelian.

Dalam usaha untuk meningkatkan mutu kerja, perubahan mestilah dibuat dan haruslah datang dari diri sendiri, pengukuhan nilai murni dan budaya kerja cemerlang akan terbit daripada mereka yang mempunyai iman dan beramal soleh serta mahu berubah kearah kemajuan dan kesempurnaan diri dan persekitarannya. Ini adalah kerana firman Allah SWT:

“kerana sesungguhnya Allah tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dikurniakanNya kepada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan (ingatlah) sesungguhnya Allah Maha mendengar, lagi Maha Mengetahui.” [Al-Anfaal: 53]

Dengan pembangunan diri serta nilai murni yang wujud dalam jiwa setiap individu pekerja maka mereka dengan sendirinya ‘immune ‘ terhadap godaan dan hasutan duniawi,tidak tamak dan bakhil dengan kesenangan dunia dan seterusnya terselamat daripada gejala keji yang mesti dihindari oleh penjawat awam supaya dirinya dan keluarganya tidak makan dari hasil yang haram, Firman Allah SWT lagi:

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya: manusia dan batu (berhala); neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar (layanannya); mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkanNya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan.” [At-Tahrim: 6]

Oleh yang demikian, maka kerajaan negeri Selangor telah meletakkan ‘muhasabah’ sebagai salah satu dari 6M yang menjadi formula kejayaan, ‘muhasabah’ bererti menilai diri, dengan selalu mengingati setiap pekerjaan yang telah kita lakukan maka dengan sendirinya kita akan mengawasi kehendak dan nafsu untuk membuat keburukan, tidak amanah dan cuai dalam menjalankan tugas, dengan sikap tidak amanah kita telah gagal mengawal diri sendiri yang akhirnya mengakibatkan rezeki yang diperolehi hilang keberkatannya.

Tuan-tuan dan puan-puan sekelian.

Sebagai sebuah Negeri Maju yang pertama dalam Malaysia, Kerajaan Negeri Selangor sentiasa berusaha untuk membantu dan menyokong apa jua program dan rancangan kemajuan yang diusahakan oleh jabatan yang bernaung di bawahnya. Pembangunan fizikal Mahkamah Syariah yang terdiri dari ibu pejabat JAKESS di Kompleks Islam Shah Alam dan 9 Mahkamah Rendah Syariah Daerah yang menelan belanja RM165.59 juta misalnya, adalah sebagai salah satu lambang komitmen kerajaan dalam menyediakan infrastruktur moden kepada kakitangan kerajaan dan yang lebih penting keselesaan dan kemudahan kepada rakyat negeri Selangor khususnya kepada umat Islam.

Dengan status maju juga, rakyat negeri Selangor berhak untuk mendapatkan khidmat yang terbaik daripada setiap jabatan kerajaan yang berurusan. Inilah cabaran yang sebenarnya kepada kita selaku warga kerajaan yang telah menikmati kemerdekaan sejak 50 tahun dahulu, dengan fikiran yang terbuka, saya menyeru kepada pegawai dan kakitangan JAKESS untuk berusaha dengan lebih gigih bagi memenuhi citarasa rakyat yang semakin tinggi dan jangkaan yang terbaik.

Bagi mencapai tujuan itu warga JAKESS perlu menjiwai empat teras asas dalam tadbir urus iaitu; yang pertama ‘transparency’ ketelusan dalam pertimbangan keputusan, tidak dipengaruhi dengan hubungan tertentu atau sebarang keistimewaan, pengabaian aspek ini akan mengakibatkan kezaliman kepada orang lain, yang kedua, ‘accountability’ kebertanggungjawaban pada setiap diri pekerja JAKESS, tiada sikap lepas tangan atau menyalahkan orang lain, kita tidak mahu sikap ‘bangau oh bangau’ membudaya pada setiap peringkat. Yang ketiga ‘participation’ atau penyertaan dalam setiap kerja yang diamanahkan, sekalipun tiada arahan langsung atas satu-satu pekerjaan, seseorang harus bersifat tolong menolong dan bantu membantu antara satu sama lain, jika tidak kerana satu tugasan, kita masih dalam satu jabatan atau jika tidak dalam satu jabatan kita masih dalam satu amanah yang diberikan oleh Allah SWT. Yang terakhir adalah ‘predictability’ kebolehjangkaan yang menjadi aspek penting dalam perancangan, tanpa jangkaan setiap pekerjaan akan bergerak tanpa haluan dan akhirnya tidak menepati sesuatu tujuan atau tugasan yang diarahkan pada peringkat awal, meletakkan pencapaian yang diluar jangkaan adalah satu amalan yang kurang tepat tetapi pencapaian baik melangkaui jangkaan adalah merupakan harapan setiap pekerjaan. Inilah asas kukuh bagi menghasilkan satu perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan. Kesemuanya harus dihayati dan diterapkan dalam pengurusan sistem penyampaian, tanpa penekanan terhadap empat asas tadi, kita bimbang rakyat akan hilang keyakinan terhadap sistem perundangan syariah dan akhirnya akan mendatangkan keburukan terhadap kerajaan dan lebih buruk lagi imej Islam itu sendiri.

Tuan-tuan dan puan-puan sekelian.

Pengurusan berkualiti sekarang ini hendaklah dicapai melalui perancangan yang strategik dalam persekitaran yang dinamik, ianya merangkumi kualiti pengeluaran dan kualiti sumber manusia. Kualiti tidak sahaja diukur dan dinilai pada daya pengeluaran dan penghasilan, tetapi juga dinilai dengan kualiti manusia yang dipertanggungjawabkan mengendalikan perkhdimatan yang diberi. Ini dapat dilihat dalam semua kegiatan, seperti fikiran (minda), tingkah laku, kerja yang dibuat serta prosesnya. Kejayaan penghasilan kerja haruslah diukur daripada hasilnya bukan jumlah wang dibelanjakan untuknya,. Dalam konteks ini, penghormatan harus diberi kepada pegawai-pegawai dan kakitangan-kakitangan yang telah memberi sumbangan kerja yang cemerlang, bukan habuan semata-mata berkhidmat lama, inilah bentuk kualiti yang kita harapkan.

Sebenarnya makna ‘kejayaan’ bagi sesebuah organisasi ialah apabila pelanggan-pelanggannya berpuas hati dengan perkhidmatan yang ditawarkan. Walaupun kita memperolehi perlbagai sijil dan anugerah tetapi sekiranya kehendak dan keperluan pelanggan tidak dapat dipenuhi dan pelanggan masih belum berpuashati , maka kita masih dianggap gagal melaksanakan tugas dengan berkesan. Pelangganlah sebenarnya yang akan mengukur pencapaiaan sebenar sesebuah organisasi kerana wujudnya sesebuah organisasi adalah kerana adanya pelanggan yang memerlukan perkhidmatan-perkhidmatan tertentu.

Akhirnnya saya mengucapkan syabas kepada bakal penerima sijil kualiti serta pihak urusetia yang telah berjaya mengadakan majlis anugerah kualiti pada tahun ini. Semoga usaha-usaha cemerlang ini akan terus dilaksanakan pada tahun-tahun akan datang.

Menjawab pantun dari Yang Amat Arif Dato’, dan sebagai ungkapan dari ucapan saya pada hari ini:

Antara sifat, orang beriman,
Muafakat selalu, merendah diri.
Tutur kata, pengikat teman,
Indah budi, hiasi pribadi.

Bantu membantu, amalan terpuji,
Muhasabah selalu, koreksi diri.
Bangau oh Bangau, lagu diberi,
Bijak teguran, memanda menteri;

Transparency, budaya kendiri,
Asas terbilang, kena hayati;
Anugerah diberi, hakikat motivasi,
Sebagai lambang, bukan perli.

Saya dengan sukacitanya dan dengan lafaz ‘Bismillahirrahmanirrahim’ merasmikan Majlis Anugerah Kualiti Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor 2007.

Wabillahitaufik wal idayah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Disediakan oleh
Pegawai Perhubungan Awam
Jabatan Kehakiman Syariah Selangor
20hb November 2007


Drafted by Abu Razeen


No comments:

Post a Comment