Wednesday, November 21, 2007

Tugas PPP dan PPK dalam Sistem Penilaian Prestasi Awam

2. Pelaksanaan Sistem Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam banyak bergantung pada peranan serta komitmen Pegawai Penilai Pertama(PPP) dan Pegawai Penilai Kedua(PPK) bagi melaksanakan tanggungjawab mereka. Bincangkan lima tugas PPP dan PPK dalam perkara ini.

Kekuatan dan keberkesanan Sistem Penilaian Prestasi terletak di atas peranan serta komitmen Pegawai Penilai Pertama dan Pegawai Penilai Kedua bagi melaksanakan tanggungjawab mereka di dalam tugas berikut:

Pegawai Penilai Pertama hendaklah menetapkan dan menentukan program tindakan dan rancangan kerja bagi bahagian atau unit atau aktiviti di bawah tanggungjawabnya selaras dengan dasar, rancangan dan strategi jabatan.

Pegawai Penilai Kedua hendaklah memastikan Pegawai Penilai Pertama berbincang dengan Pegawai Yang Dinilai semasa menetapkan Sasaran Kerja Tahunan dengan menggunakan Borang Sasaran Tahunan kepada borang Laporan Penilaian Prestasi Tahunan.

Pegawai Penilai Pertama dan Pegawai Penilai Kedua hendaklah menetapkan petunjuk prestasi bagi setiap aktiviti atau projek yang akan dijadikan asas pencapaian kerja setiap pegawai di bawah penyeliaan mereka. Ukuran petunjuk prestasi itu hendaklah dibuat semasa penetapan Sasaran Kerja Tahunan. Petunjuk prestasi hendaklah diwujudkan bagi setiap aktiviti dalam sesebuah organisasi untuk mengukur tahap pencapaian prestasi seseorang pegawai yang boleh diterima oleh organisasi. Sasaran Kerja Tahunan hendaklah bersifat realistik, spesifik dan boleh diukur serta mempunyai sekurang-kurangnya satu petunjuk prestasi iaitu kuantiti, kualiti, masa dan kos.

Pegawai Penilai Pertama hendaklah menyelia kerja yang dijalankan oleh Pegawai Yang Dinilai melalui pengawasan dan bimbingan yang berterusan.

Pegawai Penilai Pertama hendaklah berbincang dengan Pegawai Yang Dinilai mengenai kemajuan kerja di pertengahan tahun dan pada akhir tahun untuk mengenalpasti masalah pelaksanaan dan mengambil tindakan untuk mengatasinya serta membuat pengubahsuaian strategi pelaksanaan Sasaran Kerja Tahunan.

Pegawai Penilai Pertama bertanggungjawab memastikan semua Pegawai Yang Dinilai di bawah penyeliaanya melengkapkan Bahagian 1 dan Bahagian 11 dalam borang penilaian prestasi masing-masing serta menandatanganinya.

Pegawai Penilai Kedua juga dikehendaki membuat penialaian prestasi Pegawai Yang Dinilai selepas Pegawai Penilai Pertama membuat penilaiannya. Sekiranya terdapat perbezaan penilaian yang ketara, khususnya yang menyebabkan markah keseluruhan jatuh ketahap yang tidak memuaskan, Pegawai Penilai Kedua hendaklah menyatakan alasan perbezaan itu dan memaklumkannya kepada Pegawai Yang Dinilai. Peraturan ini tidak terpakai bagi Pegawai Yang Dinilai yang hanya dinilai oleh Pegawai Pertama.

Sebagai kesimpulannya, dalam menentukan tahap kecekapan dan prestasi kerja setiap kakitangan dan pegawai akan dinilai oleh pegawai atasan yakni Pegawai Penilai Pertama dan Pegawai Penilai Kedua. Ianya akan dibuat pada akhir tahun untuk mengukur tahap dan sasaran kerja tahunan pekerja sama ada ia semakin meningkat dan tidak. Semuanya akan dinilai melalui Sasaran Kerja Tahunan disamping penilaian yang dibuat dari masa ke semasa oleh Ketua Jabatan.

2 comments:

  1. thank alot ... siap aku punya tugasan

    ReplyDelete
  2. tq...amat membantu ehe

    ReplyDelete