Tuesday, July 12, 2011

Pembelaan Fasakh cuai nafkah : Fiqh Sunnah

Pra: Muar minta pin point hujah pembelaan fasakh tidak memberi nafkah. Agak lama juga nak cari, rupa-rupanya Sayyid Sabiq dah masukkan dalam Fiqh Sunnah,

1.Syarat bagi perempuan berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut:

a. Ikatan perkahwinannnya sah
b. Menyerahkan dirinya kepada suami
c Suaminya dapat menikmati dirinya
d. Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya (kecuali perpindahan dengan maksud merugikan isteri atau membahayakan keselamatan diri dan harta isteri)
e. Kedua-duanya saling dapat menikmati.

2. Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak dipenuhi maka ia, tidak wajib diberi belanja. Kerana jika ikatan perkahwinannya tidak sah bahkan batal, maka wajiblah suami-isteri tersebut diceraikan, untuk mencegah timbulnya bencana yang tidak dikehendaki.

3. Begitu pula isteri yang tidak mahu menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau suami tidak dapat menikmati dirinya atau isteri enggan pindah ke tempat yang dikehendaki suami, maka dalam keadaan seperti ini tak ada kewajipan nafkah. Kerana penahanan yang dimaksudkan sebagai dasar hak penerimaan belanja tidak wujud. Hal ini seperti halnya dengan pembeli tidak wajib membyar harga barang jika penjual tidak mahu menyerahkan barangnya, atau penjual hanya mahu menyerahkan barangnya disatu tempat tertentu sahaja dan tidak mahu di tempat lain.

4. Nabi Muhammad SAW kahwin dengan Aishah dan baru mencampurinya 2 tahun kemudian. Baginda tidak memberi belanja kepada Aishah kecuali setelah Baginda mencampurinya dan beliau tidak memberi nafkah sebelumnya.

Fiqh Sunnah; Al-Sayyid Sabiq

No comments:

Post a Comment